ARTWORK & ESSAYS > Gouaches

The Frenchman's Garden
The Frenchman's Garden
gouache on paper
22 x 22 in.
2011